Pravidla obchoduIČO: 409 27 768

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

Možnosti platby

Platba bankovním převodem
Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 3 způsoby.
1. bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking).
2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet.
3. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR.

Bankovní spojení
Číslo účtu: 78-1389750217/0100.


Mezinárodní formát čísla účtu je zaslán po objednávce ze zahraničí e-mailem zákazníkovi spolu s částkou poštovného dle platných tarifů České pošty. Variabilní symbol je zhodný s ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu.

Zaplacení zálohy předem
Výše zálohy je určena prodejcem a zakazníkem po vyřízení objednávky. Doplacení zboží proběhne až při dodání
zákazníkovi.

Dobírkou
Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky.

Hotově, osobní odběr
V tomto případě zaplatíte hotově při převzetí zboží.

Poplatky za prodlení platby
V případě neuhrazení částky za zboží bude účtováno 0,5% z dlužné ceny denně.

Dodací podmínky
1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím smluvních přepravců anebo je možno si je vyzvednout osobně.
2. Pokud je zboží skladem, je expedováno max. do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky (při platbě předem max. do 3 prac. dnů od obdržení platby). Dovoz postelí, které jsou zaváženy naší dopravou jsou expedovány dle aktuální vytíženosti rozvozů a lokality doručení.
3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad který slouží současně jako dodací a záruční list. Výměna zbožÍ
V případě potřeby (např. jiná velikost, tuhost, atp.), Vám nepoužité orig. zabalené a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či tuhost. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.

Reklamační řád
Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :
1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

NAHLÁŠENÍ REKLAMACE
Nahlášení reklamace je možné na prodejně, nebo písemně a to na adresu : Jéčko.net – Jan Januš, Komenského 554, Votice 25901. Do dopisu uveďte veškeré níže uvedené informace a podrobně popište případnou závadu či žádost, případně zašlete fotodokumentaci poškozeného místa. Jakmile zprávu obdržíme, budeme Vás neprodleně kontaktovat a navrhneme způsob vyřízení reklamace.
Informace v dopisu:
- datum prodeje
- číslo faktury/objednávky
- jméno/příjmení
- adresa a kontaktní telefon
- název výrobku a výrobce
- a v neposlední řadě popis závady, případně přiložit foto.
Při uplatnění reklamace je nutno zaslat následující:
- daňový doklad (faktura),
- potvrzený záruční list (pokud je součástí),
- popis závady
- Vaše jméno a kontaktní telefon
- samozřejmě zboží včetně nutného příslušenství .Nedodá-li zákazník náležitosti a zboží v souladu s výše uvedeným, vyhrazuje si prodávající právo reklamaci vyřídit zamítnutím. V takovém případě bude zboží vráceno zpět zákazníkovi. Jedná-li se o reklamaci vestavěného nábytku; nábytku, který není dodáván v demontu a svou hmotností přesahuje váhu 50kg, nebo součty rozměrů svých tří os přesahuje 400 cm, vyřizuje se reklamace v místě kupujícího. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA: .
- Vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva.
- Běžné opotřebení – změnu barvy použitých materiálů, která může být způsobena atmosférickými vlivy, opotřebením potahu a částečné změknutí použitých materiálů
- Vady způsobené při dopravě zboží dopravním prostředkem zákazníka.
- Vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložení, opravou, údržbou nebo nesprávným používáním zboží.
- Drobné odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzorku látky.
- Proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace dle ČSN 91 1004.
- Výrobce si vyhrazuje nárok zamítnout reklamaci z důvodu hygienického znečištění matrace.

Odstoupení od smlouvy
A. Ze strany kupujícího:

Zákazník (konečný spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14-ti dnů od převzetí plnění. Odstoupení od smlouvy v případě uzavření kupní smlouvy na dálku se musí uskutečnit doporučeným dopisem na adresu prodávajícího uvedeného v objednávce (případně e-mailem na adresu info(at)spime.cz ). Odstoupení je účinné pokud je doručeno nejpozději do 14-ti kalendářních dnů od převzetí zboží a v tomto termínu je také vráceno plnění prodávajícímu (zboží je doručeno do sídla prodávajícího).
Toto ustanovení neplatí pro smlouvy, které jsou uzavřeny mezi prodávajícím a právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami na straně druhé (je tedy zřejmé, že předmět plnění bude zobrazen v účetnictví kupujícího, uvedeno IČ/DIČ). V dopisu musí být uvedeno:
- identifikace kupní smlouvy (číslo objednávky případně faktury)
- identifikace zboží,
- identifikace kupujícího,
- způsob jak má být kupní cena vrácena (číslo Vašeho běžného účtu,...),
- do předmětu nebo věci uveďte "Odstoupení od smlouvy č..../č.objednávky/".
Pokud zboží budete vracet je tak třeba učinit v původním obalu a zvolit takový druh přepravy, který zajistí vrácení nepoškozeného výrobku. Zároveň je nutné zvolit typ přepravy, která umožňuje neprodlenou kontrolu obsahu zásilky při převzetí (nedoporučujeme tedy Českou poštu, která toto neumožňuje).
Neposílejte zboží na dobírku, protože v takovém případě nebude přijato a doporučujeme balík pojistit a přiložit průvodní dopis.
Na vrácení plnění ze zrušené kupní smlouvy se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku (§ 63 odst 2) a prodávající je tak oprávněn na tuto pohledávku započítat náhradu veškerých nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy (logistické náklady, atd.). O tyto částky je ponížena kupní cena, která je vrácena zákazníkovi. Tyto náklady jsou stanoveny na základě provedených kalkulací paušálně následujícím způsobem (částky bez DPH).

- u malých položek (matracové chrániče, polštáře, deky ..) je tato částka 190,-Kč
- u velkých položek co do objemu nebo hmotnosti ( matrace, rošty, noční stolky, rampy nad postel...) je tato částka 650,-Kč
- u postelí, komod a skříní je tato částka 1.200,-Kč
Výše uvedené částky neobsahují náklady na přepravu zboží zpět, případně uvedení poškozeného obalu do původního stavu.
Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím náhradu za poškozený obal, který bude nucen k výrobku znovu pořídit.
Hodnota obalu je stanovena následujícím způsobem:
- u matrací a roštů, polštářů a ostatních produktů (kromě postelí) je částka 300,- Kč,
- u postelí, komod a skříní 400,-

Zároveň pokud budete vracet použitý výrobek nebo mechanicky poškozený (prach či špína,...) má prodávající dle ustanovení §458 odts. 1 občanského zákoníku nárok na náhradu této chybějící hodnoty nového zboží v penězích.
Případně veškeré náklady související s uvedením zboží do původního stavu (vyčištění nebo oprava výrobku). U malých spotřebičů mohou však tyto náklady překročit původní kupní cenu Prodávající je povinnen vrátit plnění do 30 dnů od doručení nepoškozeného zboží zpět.
Jako odstoupení od smlouvy je také považováno bezdůvodné nepřevzetí zásilky nebo zrušení smlouvy až po termínu expedice zboží.
Kupující má současně právo odstoupit od kupní smlouvy v případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží o více jak 20 pracovních dní oproti stanovenému termínu dodání dle objednávky (potvrzení expedice). Odstoupení je nutno učinit písemnou formou (e-mailem) na adresu info@jecko.net Pokud tak kupující neučiní, má se za to, že s delším dodacím termínem souhlasí a není možné požadovat na prodávajícím jakékoliv náhrady škod.

B. Ze strany prodávajícího:
- kupující neuhradil kupní cenu (prodlení delší než 5 pracovních dnů)
- kupující neodebral zboží v určeném termínu a místě
- prodávající není schopen dodržet termín dodání a dodací termín je delší než 8 týdnů
(prodloužení termínů na straně dodavatele zboží,...)
- prodávající není schopen dodržet kupní cenu
(dodavatel zboží zvýšil zásadním způsobem cenu výrobku)
V případě zrušení kupní smlouvy je strana prodávající povinna straně kupující vrátit uhrazené finanční částky, a to po případném odečtení oprávněných finančních nároků, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zrušení smlouvy.

Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy:
- při objednání atypového rozměru, rozumí se tím jiný než běžný rozměr postele, roštu, či matrace. Za typové, tedy běžné rozměry jsou považovány u matrací a roštů 200/90, 200/80 a u postelí 200/90, 200/160 a 200/180. Ostatní rozměry jsou brány jako atypová zakázka.
Při objednání varianty moření, nebo úpravy postele, která je vyráběna dle výběru na přání zákazníka. Toto je bráno jako atypová zakázka.
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, - na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Prodávající má v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (náklady na dopravu a manipulaci se zbožím, atd.). Nepřevzetí zboží do 5 pracovních dnů je považováno za odstoupení od smlouvy a prodávající má nárok na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Ochrana osobních údajů
Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů. Osobní údaje
Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti
Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí
Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas
Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.